Riseingsouthernstar-Africa Link Banner

Thursday, 09 May 2013

ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN DIE BOEREVOLK

ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN DIE BOEREVOLK
JJG Smith
Die afgelope 360 jaar het in Suid-Afrika ‘n baie eienaardige, maar merkwaardige situasie ontwikkel wat die blanke betref.
Dit het begin met die verversingspos, wat hier gevestig is deur Jan van Riebeeck, wat sy lewensideaal, om terug te keer na die Ooste in diens van sy werkgewer, bekend as die Here XVII, as ‘n tussentydse stap beskou, om weer die guns van sy werkgewers terug te wen. Dit is en was nooit Van Riebeeck se gedagte of begeerte dat hier ‘n volksplanting moet plaasvind nie.
Die werkgewer van Van Riebeeck was baie liberaal gesind en die voorgeskrewe optrede van die plaaslike kommandeurs was dus ook baie liberaal. Verskeie kommandeurs het Van Riebeeck opgevolg, waarvan sekerlik die bekendste die baster Simon van der Stel was. Simon van der Stel het in werklikheid die stigter aan die Kaap geword.